Om Våxtorp

Våxtorp är en tätort i Laholms kommun, Hallands län. Orten är belägen ca 10 km sydost om Laholm.
Våxtorps församling tillhör Göteborgs stift och här bor och verkar ca 2500 innevånare. Själva tätorten har ca 1000 innevånare. Våxtorp består av åkerbruk i nordväst och på Hallandsåsens nordsluttning, samt skogsbygd i öster och söder.

Historik

Ortsnamnet Owaghstorp 1359, är lånat från kyrkbyn och innehåller mansnamnet Ovagh och torp som betyder ”nybygge”.
Många fornlämningar finns bevarade i Våxtorp; några stenåldersboplatser, ett par bronsåldershögar, några stensättningar från järnåldern samt några sliprännestenar.
Kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1200-talet och välvdes under 1400-talet, då troligen också tornet och vapenhuset tillkom.
Godset Vallen är känt sedan 1300-talet. Dess huvudbyggnad av sten i två våningar har snett framspringande flyglar, och fick sitt nuvarande utseende efter en brand 1800. Den utgör resterna av en kringbyggd borg från 1500-talet, möjligen med medeltida murverk ingående. Byggnaden blev byggnadsminne 1978. (ur Nationalencyklopedin 1996)

Huvudbyggnaden på Vallens gods

I början av 1600-talet kom binget till Våxtorp genom initiativ av Frun på Vallen, för att sysselsätta kvinnorna i bygden. Binge är en äldre benämning på bindslöjd, stickning, och är en speciell typ av mönsterstickning i tröjor, vantar och mössor av rött, vitt och blått ullgarn. Det mest kända mönstret är Bjärbomönstret.

Föreningsliv

Våxtorp präglas idag av ett rikt föreningsliv, där hembygdsföreningen intar en viktig roll för bygdens folk. Hembygdsstugan med sitt museum, park och dansbana besöks flitigt.
Idrottsföreningarna är många och erbjuder varierande aktiviteter både sommar som vinter, vilket bl a en nybyggd idrottshall medverkar till.
Ungdomsbrandkåren och Bygdegårdsföreningen, är några av de senaste bildade föreningarna. Hästsporten är ett stort intresse i byn och drar till sig många besökare genom Björbäcks ridanläggning där man också kan tävla nationellt.

Näringsliv

Nya Grustaget och Betongfabriken, som har en bred verksamhet, och industriföretaget Specma Hydraulik som är underleverantör till bilindustrin är några företag som har många anställda. Våxtorps djurklinik, Våxtorps möbler och Våxtorps- List är exempel på företag med färre anställda.
Skidåkningen har genom Vallåsens skidanläggning fått ett uppsving och varje vinter kommer besökare från när och fjärran till den stora anläggningen på Hallandsåsens nordsluttning som kan erbjuda konstsnö om vädergudarna ej vill bistå.

Byalaget

Våxtorps byalag initierades och bildades 2004 av aktiva bybor, varav några återfinns i styrelsen idag.
Det första protokollförda mötet är daterat 5:e maj 2004. I den första verksamhetsplanen kan man läsa att ”förslagslådor” skall sättas upp på strategiska platser i Våxtorps församling där innevånarna kan lägga förslag och idéer. Byabladsutgivning och se till församlingens utveckling, estetiskt och praktiskt och verka för genomförande av konkreta åtgärder som gynnar Våxtorp, var det man ville verka för.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>